Op welk niveau denk jij na over jouw leven?

Je kunt op verschillende manieren naar je eigen leven kijken. Op 6 niveaus kun je naar jezelf kijken. Het eerste niveau is het meest zichtbare en waarneembare en ligt aan de oppervlakte. Vervolgens gaat elk niveau trapsgewijs een stap dieper. Op welk niveau denk jij na over jouw leven?

Waarom moet jij nadenken over jouw leven?

Maar om te beginnen eerst de vraag waarom het van belang is om na te denken over jouw leven. Gedurende je leven verandert er regelmatig iets. Je omgeving verandert, de situaties waarin jij je bevindt, je volgt een opleiding, je gaat werken of je stopt met werken. Je hebt relaties, er komen relaties bij of relaties stoppen. En al die veranderingen hebben invloed op jouw leven. Die veranderingen hebben invloed op jou en je keuzes. Jij probeert alles een plek te geven en je leven goed vorm te geven. In nieuwe situaties, die zich steeds weer aandienen, probeer jij de juiste koers te varen.

Een keuze voor jouw toekomst gemaakt vanuit de 6 verschillende niveaus, helpt je om goed afgewogen, gegronde en betere beslissingen te nemen. Hoe dieper je komt, hoe completer je kijk op je eigen leven en je toekomst. Ik leg de 6 stappen uit waarna je jezelf kunt afvragen op welk niveau jij vooral nadenkt over jouw leven?

1. Omgeving | waar en wanneer? 

Het meest zichtbare en waarneembare is de plek en omgeving waar jij je bevindt. Waar ben je? Wanneer ben je daar? Ben je op je werk, of ben je thuis. Ben je bij vrienden? Ga je naar de sportclub, naar het bos of op vakantie.

Dit niveau is voor andere mensen waarneembaar en is makkelijk om over te praten.  

2. Gedrag | wat doe je?

In een niveau dieper zoom je in op je gedrag. Wat doe je in je leven? Wat zou je willen doen in je leven? Welke dingen doe je niet (meer)? 

Ook dit is voor veel mensen zichtbaar en waarneembaar. En misschien wel het meest besproken onderwerp in je leven. Wat doe je of wat heb je gedaan. Als ik mensen vraag om iets over zichzelf te vertellen, dan wordt er vaak verteld wat ze doen. Wat voor werk, met welke activiteiten houden ze zich zoal bezig.

3. Vaardigheden | wat kun je?

Welke vaardigheden, capaciteiten, kwaliteiten en talenten bezit jij? Jouw vaardigheden bepalen voor een groot deel je gedrag. Immers, iets wat je niet kunt, zul je ook niet zo snel gaan doen.

Als je nadenkt op dit niveau over je leven, dan zal een belangrijke vraag zijn welke vaardigheden, capaciteiten, kwaliteiten of talenten wil jij gaan inzetten? Misschien beschik jij over talenten die je tot nu toe helemaal niet hebt benut en ontstaat er nu een behoefte om juist met die talenten aan de slag te gaan. Je kunt ook bepaalde vaardigheden gaan leren of ontwikkelen. 

4. Overtuigingen | waarom?

Gedurende jouw leven heb jij allerlei overtuigingen gekregen. Overtuigingen over goed en fout, belangrijk en onbelangrijk, mooi en lelijk. Op dit niveau geef jij betekenis aan dingen en gebeurtenissen. Het niveau van overtuigingen gaat ook over jouw motivatie. Waarom doe je wat je doet? Wat vind jij belangrijk? Wat drijft je?

Jouw gedrag wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door jouw overtuigingen. Juist wanneer je nadenkt over de invulling van je eigen leven, is het goed om je bewust te zijn van je overtuigingen en welke invloed ze hebben op jouw keuzes. Zij vormen een onderdeel van je motivatie en drijfveer in wat je doet.

5. Identiteit | wie?

Op het niveau van je identiteit gaat het om wie jij bent. Identiteit betekent ‘dat wat uniek of eigen is aan iets of iemand’. Het gaat om je zelfbeeld en de bijbehorende gevoelens van uniciteit en eigenwaarde. Wie ben jij?

Deze vraag is essentieel op het moment dat je aan de slag gaat met jezelf. Eigenwaarde is hierbij een belangrijk begrip. Waar ontleen jij je identiteit aan? In hoeverre is dat aan werk, relaties of aan spullen? Ben jij je heel bewust van jezelf en kun jij ‘echt‘ zijn?   

6. Zingeving | waartoe?

Het laatste niveau is zingeving. Het grotere plaatje, het perspectief van je bestaan. De vraag hierbij is waartoe doe je de dingen die je doet? Waar doe je het allemaal voor? Met welk doel handel jij? 

Een niveau waar veel mensen het minste aan toe komen om zich mee bezig te houden. Maar wat misschien wel de essentie bevat van jouw leven.

Het diepere niveau is bepalend voor jouw leven

Het is makkelijk om na te denken over je eigen leven op het eerste (omgeving) of het tweede niveau (gedrag). Maar wanneer je niet verder gaat dan de eerste niveaus kan het lastig worden om grip te krijgen op je leven en je verdere levenspad goed vorm te geven. De diepere niveaus zijn bepalend voor de andere niveaus erboven. Hoe scherper jouw beeld is van de diepere niveaus hoe beter jij de andere niveaus kunt aanpakken of veranderen. Zo kun je invloed hebben en voor jouw toekomst de beste keuzes maken.

Deze manier van naar je leven kijken, kan lastig zijn en moeite kosten. Misschien ben je niet gewend om analyserend naar jouw leven te kijken. En toch weet je dat het nodig is omdat je voor belangrijke, grote keuzes staat. Schakel hulp in als je vastloopt en het lastig vindt om op een dieper niveau naar je leven te kijken. Samen is het gemakkelijker om de trap van de 6 niveaus af te gaan voor een bewuster leven.

Dit artikel is in een iets gewijzigde vorm ook gepubliceerd op www.bijnametpensioen.nl. In dat artikel richt ik me met name op de mensen die bijna met pensioen gaan en welke waarde deze manier van nadenken over jouw leven kan helpen in de voorbereiding op je pensioen.

Hanneke van Harten is coach persoonlijke ontwikkeling. Zij richt zich vanuit haar praktijk op het begeleiden en coachen van vrouwen. Ook coacht zij mensen die bijna met pensioen gaan. Zij is een veelgevraagd spreker en spreekt regelmatig over vraagstukken vanuit coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Eén reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *