Hoe persoonlijke ontwikkeling vorm krijgt

De groei en bloeiwijze van planten en bloemen, kun je vergelijken met de groei en ontwikkeling van een mens. Per persoon zijn er groei-elementen nodig om tot wasdom te komen. Maar zowel in de natuur als bij de mens kunnen onzichtbare essentiële groei-elementen ontbreken waardoor groei stagneert. We kijken in dit blog naar hoe persoonlijke ontwikkeling vorm krijgt.

Groei in de natuur

De mate van groei en bloei van bloemen, planten en gewassen, hangt af van veel factoren. Op de foto zie je 2 bloemenveldjes die vlak bij elkaar liggen. In het ene veldje is veel bloei te zien, maar in het veldje een stukje verderop is weinig bloei te zien. Hoe kan dat? De zaadjes zijn op hetzelfde moment ingezaaid in een zelfde soort grond, zo lijkt het. Groei en bloei in de natuur is afhankelijk van bepaalde groei-elementen. Bijvoorbeeld van de kwaliteit van de bodem, hoeveelheid koper, ijzer, zink, jodiumstikstof, calcium, magnesium, fosfor en zwavel, de tijd van zaaien, de stand van de zon, de hoeveelheid wind, hoeveelheid regen, temperatuur en de diepte van de bodem waarin is gezaaid. Er zijn veel onzichtbare factoren die verschillen geven en die bepalend zijn voor de mate van groei.

Fysieke groei

Voor de fysieke groei van een mens zijn bepaalde basisvoorzieningen nodig. Het is belangrijk dat opvoeders hun kinderen vanaf de geboorte voorzien in goed gevarieerd voedsel, een schoon woon- en leef klimaat, genoeg slaap, voldoende beweging, structuur en een gezond levenspatroon.

Mentale groei

Voor de mentale groei zijn essentiële groei-elementen nodig zoals aandacht, liefde, bevestiging, ruimte voor ontdekken, mogelijkheid om fouten te maken, veiligheid, complimenten krijgen, passie en talent ontdekken, kwetsbaar mogen zijn, emoties leren ontdekken en uiten, leren spelen en plezier maken. Leren om te communiceren en het vermogen om met tegenslagen en teleurstellingen om te gaan. Hoe vroeger een mens deze elementen krijgt toegediend, hoe beter dit is voor de persoonlijke ontwikkeling.

Hoe persoonlijke ontwikkeling vorm krijgt, is afhankelijk van deze elementen, die een vruchtbare basis vormen voor groei. Maar per persoon kan er verschil optreden waardoor een andere aanpak nodig is. Dit kan te maken hebben met het karakter, de plek in het gezin of een bepaalde gebeurtenis die de persoon eerder in het leven is overkomen. Lees hierover in het blog Steenslag op je ziel. Maar het kan ook afhangen van de opvoeder en in hoeverre bij hem of haar essentiële groei-elementen zijn meegegeven. Zo kan er een teveel of een tekort zijn geweest.

Reflecteer op je mentale groei

Het is goed om te reflecteren op hoe de mentale groei is verlopen. Waar is er een essentieel bestanddeel tekort of teveel aangeboden en welke gebeurtenissen hebben invloed gehad op de mentale groei. En hoe kun je alsnog herstellende groei-elementen toedienen zodat herstel, groei en bloei alsnog plaats kan vinden.

‘Pokon’ toedienen en groei stimuleren

Je kunt groei en bloei stimuleren door de nog ontbrekende elementen toe te voegen zodat ook de laatbloeiers volop zichtbaar worden en tot ontplooiing komen. Bij bloemen en planten is een oplossing om Pokon voeding toe te voegen. Om groei en persoonlijke ontwikkeling bij een mens te stimuleren, kun je Pokon symbolisch zien als in de vorm van informatie of begeleiding zoals een buddy, coach of therapeut.

Iedere persoon heeft een andere groeicurve door de groei-elementen die zijn meegegeven, en welke er ontbraken. Maar met terugwerkende kracht is er altijd herstel mogelijk waardoor groei en persoonlijke ontwikkeling alsnog op gang komt. Zo kun je meten en analyseren hoe persoonlijke ontwikkeling vorm krijgt.

Hanneke van Harten is coach persoonlijke ontwikkeling. Zij richt zich vanuit haar praktijk op het begeleiden en coachen van vrouwen. Ook coacht zij mensen die bijna met pensioen gaan. Zij is een veelgevraagd spreker en spreekt regelmatig over vraagstukken vanuit coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Eén reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *