Het nut van communicatie verbeteren

Waar mensen samenleven, is er communicatie. Het is een relevant onderdeel van iedere relatie. Veel misverstanden ontstaan doordat mensen elkaar niet begrijpen of langs elkaar heen praten. In deze blog ga ik in op wat de voordelen zijn van je communicatie verbeteren. En waarom iedereen zich zou moeten blijven trainen om hierin vaardiger te worden en te blijven.

Communicatie

Communicatie is het bewust of onbewust overbrengen van een bepaalde boodschap op iemand anders. Deze boodschap bevat informatie die bestaat uit gedachten, gevoelens en/of gedrag. Communicatie is onder andere nodig om samen te leven, doelen na te streven en afspraken na te komen.

Communicatie zorgt voor een nieuw verhaal

Bij communicatie stemmen twee of meer mensen hun leef- en gedachtewereld met elkaar af om tot een nieuw verhaal te komen. Met alle visies, ideeën, gedachtes en gevoelens, wordt er een nieuwe gemeenschappelijke betekenis gecreëerd.

Wat maakt communicatie zo lastig

Communicatie is vaak lastig doordat mensen verschillend denken, voelen en interpreteren. Het gevoel kan ontstaan dat er een andere taal gesproken wordt. Het is een kunst om af te stemmen op jezelf en op de ander zodat jouw boodschap overkomt zoals die is bedoelt. Het probleem bij het afstemmen op de ander kan zijn dat er angst ontstaat dat er geen gehoor wordt gevonden voor de boodschap en dat de boodschap niet serieus wordt genomen of zelfs opgaat in het idee van een ander. En zo ontstaat er ruis.

Communicatie is de slagader van een samenwerking

Als er ruis op de lijn is, dan komt een boodschap niet over zoals deze is bedoeld. Je kunt de communicatie vergelijken met een slagader die ervoor zorgt dat het hart optimaal het bloed kan doorsturen naar het hele lichaam. Zodra de ader wordt geblokkeerd, kan het hart niet meer doen waarvoor het is bedoeld en stagneert de samenwerking. Door de blokkade op te heffen, kunnen de slagader en het hart weer afgestemd raken op elkaar en weer prima gaan samenwerken. Dit voorbeeld laat zien dat een juiste afstemming van levensbelang is.

8 tips voor communicatie verbeteren

  1. Weet welke informatie je wilt delen, met welk doel en hoe je dat het duidelijkste verwoord.
  2. Stem af op de ander. Heb oog voor de ander, wie heb je voor je, ben je bewust van de ander.
  3. Probeer niet te oordelen maar kijk blanco en neutraal naar de ander.
  4. Wees je er van bewust dat vrouwen en mannen verschillend communiceren.
  5. Ga uit van gelijkwaardigheid. Wees je bewust van het feit dat jij de ander nodig hebt en de ander jou nodig heeft.
  6. Neem de tijd voldoende afstemming. Voel je niet opgejaagd en toon geduld.
  7. Creëer een aangename setting waarbij ruimte is voor een mening, visie en emotie van de ander. Zorg dat iemand aangehaakt blijft en zich geaccepteerd voelt.
  8. Wees flexibel en veerkrachtig. Besef dat je soms je verwachtingen moet bijstellen.

Blijf jezelf trainen en ontwikkelen

Deze 8 Tips zijn bruikbaar voor iedereen die wil werken aan communicatie verbeteren. Ze zijn toepasbaar in vrijwel elke setting. Blijf jezelf hierin trainen en schakel hulp in als je tegen belemmeringen aanloopt.

Hanneke van Harten is coach persoonlijke ontwikkeling. Zij richt zich vanuit haar praktijk op het begeleiden en coachen van vrouwen. Ook coacht zij mensen die bijna met pensioen gaan. Zij is een veelgevraagd spreker en spreekt regelmatig over vraagstukken vanuit coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Eén reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *