Hoe formuleer je een doel SMART?

Om een doel te bereiken is het belangrijk om je doel of wens goed te kunnen formuleren. Een hulpmiddel daarbij is de SMART methode.

SMART methode

Een doel dat concreet en duidelijk is opgesteld, heeft de meeste kans van slagen. De SMART methode bestaat uit:

Specifiek – Je benoemt specifiek wat je wilt bereiken en gebruikt compacte, specifieke woorden, geen containerbegrippen.

Meetbaar – Bekijk of je je doel in percentages of getallen kunt concreet maken. Stel vast bij welke percentages je doel is behaald.

Acceptabel – Bekijk wat er daadwerkelijk mogelijk is vanuit diverse kanten en externe factoren waar je een beroep op kan doen.

Realistisch – Probeer helder te krijgen of iets echt haalbaar is. Streven naar iets dat niet realistisch is, is jammer van je energie, motivatie, en investeringen.

Tijdgebonden – Maak een tijdpad met een deadline waar je naartoe werkt. Spreek met jezelf af wanneer je een doel wilt realiseren en wanneer je tussentijdse doelen plant. Zo kun je in de gaten houden of je op koers ligt of bij moet sturen?

Behoudt je focus

Door de SMART methode toe te passen, werk je efficiënt richting je doel. Je kunt goed je focus houden op wat je wilt bereiken zonder daarin te worden afgeleid. Je blijft scherp en gemotiveerd, ook als er dingen tegen zitten.

Deze SMART methode kun je gebruiken voor vrijwel alle doelen die je hebt om zo efficiënt mogelijk tot een eindresultaten te kunnen komen.

Van uitstel en afstel naar doeltreffend

Veel mensen vinden het moeilijk om richting de lange termijn te denken. Een goed idee is snel gemaakt, maar een stip op de horizon zetten en een doel formuleren blijkt ingewikkeld. Hierdoor mist daadkracht en zien mensen al snel af van een idee omdat ze het niet concreet kunnen maken. Als je de SMART methode gaat gebruiken, zal je merken dat het steeds leuker en gemakkelijker wordt om met goed geformuleerde doelen te werken.

Van groot naar klein

Werk vanaf je concrete einddoel terug via actiegerichte tussenstappen naar wat vandaag je eerste stap zou kunnen zijn. Hoe concreter je het proces voor je kunt zien (lees ook terug het blog de kracht van het voorstellingsvermogen) hoe groter de kans dat je je doel bereikt. Het geeft je leven richting, voldoening en plezier als je naar iets kunt toewerken.

Formuleer je doel met de SMART methode en zie je doel werkelijkheid worden.

Hanneke van Harten is coach persoonlijke ontwikkeling. Zij richt zich vanuit haar praktijk op het begeleiden en coachen van vrouwen. Ook coacht zij mensen die bijna met pensioen gaan. Zij is een veelgevraagd spreker en spreekt regelmatig over vraagstukken vanuit coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Eén reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *