Doelgericht leven

Om meer richting te kunnen geven aan je leven, is het helpend om doelen te stellen. Naar een doel toewerken, helpt je om een bepaalde koers te varen. Hierdoor creëer je meer uitdaging en voldoening. Als je geen doel hebt, kun je hem ook nooit halen. Als je wel een doel hebt, geeft het je leven perspectief. In deze blog ga ik in op het hoe en waarom van een doelgericht leven.

Doelgericht leven

Een doel is een gewenste situatie die je wilt bereiken. Door een doel te hebben, stuur je jouw gedrag zodat je keuzes kunt maken die bij jouw ambities passen.

Een doel kun je op 3 niveaus formuleren.

  1. Zakelijk: Wat wil je bereiken in je werk. Waar wil je naartoe werken. Welke tussenstappen zijn er nodig bijvoorbeeld (bij)scholing, ervaring opdoen, financiële besluiten/risico’s nemen.
  2. Privé: Hoe wil je dat je relaties ontwikkelen. Wat wil je in jouw gezin bereiken. Hoeveel tijd wil je doorbrengen met je partner en/of kinderen, wat wil je dan concreet doen. Hoe creëer je een fijn thuis. Denk ook na over familie en vriendschappen. Je kunt er onmogelijk voor iedereen tegelijk zijn. Dus waar ga je jouw aandacht op richten het komend jaar. Wat is je toekomstbeeld op gebied van wonen. Welke vrijetijdsbestedingen wil je graag realiseren.
  3. Persoonlijk: Waarin wil je persoonlijk ontwikkelen en groeien. Hoe wil je dat de staat van je mentale en fysieke gezondheid is. Welke stappen zet je op dat gebied om een uitgebalanceerd leven te creëren; mentaal en lichamelijk fit. Met name in dit niveau kun je heel concrete meetbare doelen formuleren.

Voor mensen die met pensioen gaan of zijn, heb ik een blog geschreven op bijnametpensioen.nl

Stappenplan

Uit onderzoek is gebleken dat succesvolle mensen efficiënt met hun tijd omgaan. Ze maken goed doordachte keuzes omdat ze doelen hebben. Hiervoor gebruiken ze een stappenplan om toe te werken richting hun doel.

Begin met het opstellen en formuleren van het einddoel. Probeer daarbij vast te houden aan je ambitie en passie en laat je niet te snel ontmoedigen door negatieve stemmen of reacties uit je omgeving.

Subdoelen

Om een doel te halen, is het nodig om tussenstappen te maken; subdoelen. Deze subdoelen helpen je om in kleine fases toe te werken naar het grotere doel. Stel dat je einddoel is om een eigen bedrijf op te richten. Dat is een heel groot doel. Dat kun je dan het beste opdelen in subdoelen. Bijvoorbeeld, productontwikkeling, financiering, website, balans werk/privé. Je kunt per niveau 3 tot 5 subdoelen vaststellen. Aan al deze subdoelen kun je een tijdspad hangen. Door je subdoelen te koppelen aan actiepunten kun je concreet toewerken naar je einddoel.

Kijk terug en vooruit

Aan het eind van ieder jaar reserveer ik zelf een dag om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het volgende jaar.

Terugkijken doe ik door mijn notities door te lezen, foto’s op mijn telefoon te bekijken en mijn agenda door te nemen. Daarnaast kijk ik naar de doelen die ik had gesteld voor dat jaar. Wat heb ik bereikt, wat is gelukt, maar ook wat is er niet gelukt. En waarom is het niet gelukt. Vervolgens maak ik plannen voor het komende jaar. Wat wil ik bereiken. Waar wil ik staan over een jaar.

Begin nu met een doelgericht leven!

Voel je het al borrelen? Pak een pen en je agenda. Begin met het eerste actiepunt richting een doel en prik een datum voor je eigen brainstorm moment. Een doelgericht leven geeft je leven perspectief en kleur!

Hanneke van Harten is coach persoonlijke ontwikkeling. Zij richt zich vanuit haar praktijk op het begeleiden en coachen van vrouwen. Ook coacht zij mensen die bijna met pensioen gaan. Zij is een veelgevraagd spreker en spreekt regelmatig over vraagstukken vanuit coaching en persoonlijke ontwikkeling.

2 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *